Privacy beleid van stichting EM gemeente

Privacy beleid
Dit is de privacyverklaring van Stichting Evangelische Maranatha-Gemeente Beverwijk/Heemskerk, hierna ook: “EM Gemeente”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door EM gemeente.

Korte privacyverklaring
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor geen enkel commcercieel doeleinde, dan alleen:
– het contact formulier.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
– Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
– Uw vragen via het contact formulier te kunnen beantwoorden.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens | Bewaartermijn
UW gegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)
Voor de duur van het contact

IP adres
Tot 11 maanden na het laatste websitebezoek.

Informatie over surfgedrag
Tot 11 maanden na het laatste websitebezoek.

Cookie ID´s
Voor de duur van de sessie (uw bezoek tijd van de site)

Welke rechten heeft u?
U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
incorrecte gegevens te laten corrigeren;
onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
uw gegevens te laten verwijderen;
uw gegevens te laten “beperken”;
bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?
Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
EM Gemeente
Groenelaan 74
1942 EH Beverwijk
E-mail : info@emgemeente.nl 

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van april 2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.