Info

Over ons

Wie wij zijn

De Evangelische Maranatha Gemeente is ontstaan uit een groep evangelische christenen, die al enige jaren bij elkaar kwam voor Bijbelstudies. In september 1990 werd het verlangen om samen een nieuwe evangelische gemeente te starten werkelijkheid, doordat men de mogelijkheid kreeg om het gebouw van de Beverwijkse Harmonie Kapel te huren aan de Groenelaan 74 te Beverwijk. Sindsdien worden de zondagse samenkomsten daar gehouden. 

De groep bestaat uit christenen, die het Woord van God, de Bijbel, serieus nemen.
De leeftijd van de bezoekers van onze wekelijkse samenkomsten varieert van 0 tot 80+.
De gemeente ontleent haar bestaansrecht aan en in de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Zij aanvaardt de Bijbel als het geïnspireerde en volledige Woord van God.

De dienst begint om 10.00 uur, de zaal is open vanaf 09.30.

Brood & wijn

Elke 2e zondag van de maand vieren wij Avondmaal, oftewel Brood en Wijn.
Wij gedenken daarbij niet het lijden en sterven van de Here Jezus, maar wij vieren het Leven, dat de Here Jezus Christus tot stand bracht in Zijn opstanding.
Zo leert 1Korinthe 10:16 dat de wijn en het brood gemeenschap inhouden met het bloed, c.q. het lichaam van Christus. Bloed is in de Bijbel de uitbeelding van leven, in dit geval Goddelijk Leven, het Leven namelijk van de opgestane Zoon van God, de Heer Jezus Christus en de Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Het brood is één en daarom zijn de gelovigen, die velen zijn, één lichaam, want wij hebben allen deel aan het ene brood, zegt vers 17.
Een ieder die zich het eigendom weet van de Here Jezus Christus is daarom van harte uitgenodigd deel te nemen aan Brood en Wijn.

Zondagschool

Elke zondagochtend vindt er een kinderdienst plaats. In deze samenkomsten leren de kinderen spelenderwijs God en Zijn Woord kennen.

Er wordt eerst gezamenlijk begonnen met het zingen van liederen in de BHK. Tegen het einde van de zangdienst maken de kinderen zich klaar om naar het zondagsschoolgebouwtje te wandelen. Dit ligt op 5 minuten loopafstand van de BHK. Hier gaan we samen bidden, luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen en gaan dan een werkje maken. Er wordt tijdens de kinderdiensten gewerkt met thema’s. Enkele voorbeelden zijn ‘de schepping’, ‘Mozes’ en ‘het leven van Jezus’.

Er worden zowel theoretische als praktische lessen meegegeven. Onder theoretische lessen verstaan we het meegeven van kennis over God, de Heere Jezus Christus en de Bijbel. Als praktische lessen willen we de kinderen meegeven hoe ze in het dagelijkse leven het geloof kunnen uiten, dat ze onder alle omstandigheden op de Heer kunnen vertrouwen en dat ze alles met de Heer kunnen delen. 

Aan het einde van de kinderdienst krijgen de kinderen de gemaakte werkjes mee naar huis, om aan de hand van de werkjes ook thuis te kunnen laten zien, wat zij hebben ontdekt over de Heer.

NOTE: IN DE ZOMERMAANDEN JULI EN AUGUSTUS IS ER IN PRINCIPE GEEN ZONDAGSCHOOL

Locatie

Locaties en parkeergelegenheid

Meestal is het op zondagochtend vrij druk in de omgeving. Een aantal suggesties om uw auto kwijt te kunnen zijn hier afgebeeld. Parkeren is gratis in de buurt. Parkeer uw auto op een parkeerplaats om geen hinder te geven voor de omwonenden. In het Harmonielaantje (doodlopend zijstraatje) vindt u vaak een parkeerplaats.