Website disclaimer

Disclaimer
EM gemeente (Kamer van Koophandel: 41225377), hierna te noemen EM gemeente, verleent u hierbij toegang tot www.emgemeente.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te lezen of te beluisteren . EM gemeente behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
EM gemeente spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden teksten/spreekbeurten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten/spreekbeurten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EM gemeente. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan EM gemeente nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten/spreekbeurten liggen bij EM gemeente. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EM gemeente, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.