Van harte welkom op de site van de Evangelische Maranatha Gemeente te Beverwijk/Heemskerk. Wij zijn een groep gelovigen die elke zondagmorgen rondom het Woord samenkomen, waarin datzelfde Woord centraal staat in de dienst.


 


 


 


U bent van harte welkom de dienst te bezoeken. Wij kijken uit naar uw komst.
Spreuk van de maand:

En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.


1 Timothy 3:16

Inhoud


ANBI

Laatst gewijzigd op:
07-01-2017

Copyright © 2017 EMGemeente