Giften zijn welkom!

Stortingen t.b.v. de gemeente
kunnen gedaan worden op
banknr : NL28 RABO 0326 2037 61 of
Gironr : NL32 INGB 0006 1817 39,
beide t.n.v.:
St. Evang. Maranatha Gem. Beverwijk

Waarom giften?

Onze gemeente is volledig afhankelijk van ontvangen giften. Deze worden gebruikt om zowel de kosten te kunnen dekken alsmede ook om tal van zendingsorganisaties te ondersteunen. Op dit moment helpen wij twaalf zendingsorganisaties, door jaarlijks een bedrag aan hen te doneren. Alle twaalf hebben gemeen, dat ze in de eerste plaats het evangelie willen uitdragen. Maar daarnaast wordt ook vaak materiële hulp geboden ter plaatse. Ze onderscheiden zich echter door verschil in werkgebied. Zo werkt bijvoorbeeld St. Friedensstimme voornamelijk in de voormalige Oostbloklanden, terwijl St. Operatie Mobilisatie met hun beiden boten (Doulos en Logos II) langs Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen vaart. Een ander verschil is de werkwijze. Zo werkt bijvoorbeeld St. Open Doors door het ondersteunen van zendelingen. Het hoofddoel van alle twaalf zendingsorganisaties is en blijft: het evangelie brengen aan mensen, waar ook ter wereld. Een doelstelling waar wij als gemeente van harte achterstaan. Daarom willen wij, als gemeente, ook graag bijdragen om dit doel te verwezenlijken.

Inhoud

Nieuw:

14-6-2010 Reset bezoekersteller
1-3-2009 Verhuisd naar nieuwe server
16-1-2008 Foto galerij update
20-9-2007 Foto galerij update
16-9-2007 Update sprekersagenda
12-6-2007 Bezoekersteller
9-6-2007 Foto galerij update
27-12-2006 Foto galerij update

Laatst gewijzigd op:
02-01-2019
Copyright © 2019 EMGemeente